צביעת חוץ / גמר לבנייה

 

בחזיתות מבנים. תחילת העבודה כוללת שטיפה בלחץ מים להורדת פיח, שומנים וחלקי צבע וטיח רופפים. המשך העבודה תלוי בפרויקט הספציפי ויכול לכלול אפשרויות שונות:

משרדים ומחסן חומרים: מושב עזריה, רחוב דרך הכרם 167, מיקוד 7797200
טלפון: 08-9933968 | פקס: 08-9561441 | אסף: 050-8623474

מייל:  GVANIT5560759@WALLA.COM