סימונים 

לפי דרישת המזמין: סימוני חניונים, חניות רגילות/ חניות שמורות/ חניות נכים/ חניות לנשים בהריון/ חניות לאופנועים, סימוני חצים, מעברי חצייה, צביעת אבני שפה, אי תנועה, עמודים+ מספור, שבילים להולכי רגל, אזורי עבודה ועוד.

משרדים ומחסן חומרים: מושב עזריה, רחוב דרך הכרם 167, מיקוד 7797200
טלפון: 08-9933968 | פקס: 08-9561441 | אסף: 050-8623474

מייל:  GVANIT5560759@WALLA.COM